Athuganir - Miklidalur

sun. 24.09
kl. 17 4,2°   NA 17
Mesti vindur : 17 / 22
Vegahiti : 4,9°
kl. 16 4,6°   NA 17
Mesti vindur : 17 / 21
Vegahiti : 5,1°
kl. 15 5,2°   NA 15
Mesti vindur : 15 / 19
Vegahiti : 4,4°
kl. 14 4,8°   NA 13
Mesti vindur : 14 / 18
Vegahiti : 3,9°
kl. 13 4,5°   NA 12
Mesti vindur : 12 / 17
Vegahiti : 3,3°
kl. 12 3,7°   NNA 12
Mesti vindur : 12 / 16
Vegahiti : 2,9°
kl. 11 3,4°   NNA 9
Mesti vindur : 9 / 11
Vegahiti : 2,4°
kl. 10 2,9°   NA 7
Mesti vindur : 7 / 10
Vegahiti : 2,1°
kl. 09 2,8°   NA 7
Mesti vindur : 7 / 8
Vegahiti : 1,9°
kl. 08 2,5°   NNA 7
Mesti vindur : 10 / 12
Vegahiti : 1,8°
kl. 07 1,9°   NNA 10
Mesti vindur : 10 / 12
Vegahiti : 1,8°
kl. 06 1,9°   NA 9
Mesti vindur : 9 / 14
Vegahiti : 1,8°
kl. 05 1,9°   NA 8
Mesti vindur : 9 / 13
Vegahiti : 1,9°
kl. 04 1,6°   NA 9
Mesti vindur : 10 / 13
Vegahiti : 2,0°
kl. 03 1,7°   NA 9
Mesti vindur : 9 / 12
Vegahiti : 2,1°
kl. 02 1,8°   NA 8
Mesti vindur : 10 / 13
Vegahiti : 2,2°
kl. 01 1,9°   NA 10
Mesti vindur : 11 / 14
Vegahiti : 2,4°
kl. 00 1,9°   NA 10
Mesti vindur : 10 / 14
Vegahiti : 2,5°
lau. 23.09
kl. 23 2,0°   NA 8
Mesti vindur : 9 / 11
Vegahiti : 2,7°
kl. 22 2,2°   NA 8
Mesti vindur : 9 / 12
Vegahiti : 2,9°
kl. 21 2,1°   NA 9
Mesti vindur : 9 / 13
Vegahiti : 3,3°
kl. 20 2,2°   NA 9
Mesti vindur : 10 / 13
Vegahiti : 3,8°
kl. 19 2,7°   NA 9
Mesti vindur : 10 / 14
Vegahiti : 4,7°
kl. 18 3,3°   NA 9
Mesti vindur : 10 / 12
Vegahiti : 5,8°
kl. 17 3,9°   NA 10
Mesti vindur : 10 / 12
Vegahiti : 7,1°