Athuganir - Akrafjall

sun. 23.06
kl. 07 8,1°   SA 3
Mesti vindur : 3 / 5
Vegahiti : 9,4°
kl. 06 8,5°   SSV 1
Mesti vindur : 3 / 6
Vegahiti : 9,3°
kl. 05 8,4°   SSV 3
Mesti vindur : 3 / 6
Vegahiti : 9,3°
kl. 04 8,3°   VSV 4
Mesti vindur : 4 / 6
Vegahiti : 9,5°
kl. 03 8,1°   V 4
Mesti vindur : 5 / 8
Vegahiti : 9,6°
kl. 02 8,3°   VSV 6
Mesti vindur : 7 / 9
Vegahiti : 9,8°
kl. 01 8,6°   V 6
Mesti vindur : 7 / 10
Vegahiti : 10,2°
kl. 00 8,7°   V 4
Mesti vindur : 4 / 8
Vegahiti : 10,7°
lau. 22.06
kl. 23 9,3°   VSV 4
Mesti vindur : 4 / 5
Vegahiti : 11,1°
kl. 22 9,3°   V 2
Mesti vindur : 3 / 4
Vegahiti : 11,5°
kl. 21 9,5°   V 4
Mesti vindur : 4 / 5
Vegahiti : 12,2°
kl. 20 9,9°   V 4
Mesti vindur : 4 / 5
Vegahiti : 12,6°
kl. 19 10,3°   V 4
Mesti vindur : 4 / 5
Vegahiti : 12,3°
kl. 18 10,1°   V 3
Mesti vindur : 3 / 4
Vegahiti : 12,3°
kl. 17 10,0°   SSA 1
Mesti vindur : 1 / 2
Vegahiti : 12,3°
kl. 16 10,4°   SA 1
Mesti vindur : 2 / 3
Vegahiti : 12,7°
kl. 15 11,0°   ANA 3
Mesti vindur : 3 / 5
Vegahiti : 12,1°
kl. 14 10,8°   ANA 3
Mesti vindur : 5 / 7
Vegahiti : 11,8°
kl. 13 10,5°   ANA 5
Mesti vindur : 5 / 7
Vegahiti : 11,7°
kl. 12 10,5°   ANA 4
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : 11,6°
kl. 11 10,6°   ANA 6
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : 11,2°
kl. 10 10,4°   ANA 6
Mesti vindur : 6 / 9
Vegahiti : 10,9°
kl. 09 10,3°   ANA 5
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : 10,5°
kl. 08 9,7°   ANA 6
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : 10,5°
kl. 07 9,7°   A 6
Mesti vindur : 6 / 9
Vegahiti : 10,4°