Athuganir - Öxi

lau. 23.10
kl. 08 3,4°   NV 3
Mesti vindur : 3 / 4
Vegahiti : -0,7°
kl. 07 3,9°   ASA 3
Mesti vindur : 8 / 11
Vegahiti : -0,7°
kl. 06 4,4°   ASA 8
Mesti vindur : 11 / 14
Vegahiti : -0,7°
kl. 05 4,5°   ASA 11
Mesti vindur : 12 / 15
Vegahiti : -0,8°
kl. 04 3,6°   SA 8
Mesti vindur : 11 / 14
Vegahiti : -0,8°
kl. 03 3,7°   ASA 11
Mesti vindur : 13 / 18
Vegahiti : -0,9°
kl. 02 2,8°   SA 9
Mesti vindur : 9 / 14
Vegahiti : -0,9°
kl. 01 1,4°   SA 8
Mesti vindur : 8 / 10
Vegahiti : -1,0°
kl. 00 1,0°   SA 7
Mesti vindur : 7 / 10
Vegahiti : -1,0°
fös. 22.10
kl. 23 0,8°   SA 6
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : -1,0°
kl. 22 0,5°   SA 6
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : -1,0°
kl. 21 0,0°   SA 4
Mesti vindur : 5 / 6
Vegahiti : -1,0°
kl. 20 -0,6°   SA 5
Mesti vindur : 8 / 10
Vegahiti : -1,0°
kl. 19 -0,3°   ASA 8
Mesti vindur : 10 / 12
Vegahiti : -1,1°
kl. 18 -0,1°   ASA 10
Mesti vindur : 10 / 13
Vegahiti : -1,1°
kl. 17 -0,6°   SA 8
Mesti vindur : 9 / 12
Vegahiti : -1,2°
kl. 16 -1,0°   ASA 9
Mesti vindur : 9 / 13
Vegahiti : -1,4°
kl. 15 -1,3°   SA 5
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : -1,6°
kl. 14 -1,6°   SA 6
Mesti vindur : 6 / 8
Vegahiti : -1,9°
kl. 13 -1,7°   SA 5
Mesti vindur : 5 / 7
Vegahiti : -2,4°
kl. 12 -1,9°   ASA 4
Mesti vindur : 4 / 6
Vegahiti : -2,8°
kl. 11 -3,0°   SA 3
Mesti vindur : 3 / 4
Vegahiti : -3,0°
kl. 10 -3,9°   SSA 3
Mesti vindur : 3 / 4
Vegahiti : -3,0°
kl. 09 -4,3°   SA 4
Mesti vindur : 4 / 5
Vegahiti : -2,9°
kl. 08 -4,3°   SSA 2
Mesti vindur : 3 / 4
Vegahiti : -2,8°