Athuganir - Kambaskriður

lau. 23.10
kl. 08 8,5°   NA 1
Mesti vindur : 2 / 5
Vegahiti : 5,6°
kl. 07 8,1°   N 3
Mesti vindur : 8 / 12
Vegahiti : 5,4°
kl. 06 7,6°   NNV 6
Mesti vindur : 6 / 11
Vegahiti : 5,2°
kl. 05 7,6°   NNV 4
Mesti vindur : 6 / 9
Vegahiti : 5,0°
kl. 04 7,5°   NNV 3
Mesti vindur : 3 / 7
Vegahiti : 4,8°
kl. 03 7,6°   NNV 2
Mesti vindur : 6 / 10
Vegahiti : 4,6°
kl. 02 7,4°   NV 6
Mesti vindur : 7 / 13
Vegahiti : 4,2°
kl. 01 7,4°   NNV 4
Mesti vindur : 4 / 11
Vegahiti : 3,8°
kl. 00 6,7°   S 2
Mesti vindur : 5 / 10
Vegahiti : 3,6°
fös. 22.10
kl. 23 6,4°   VNV 4
Mesti vindur : 4 / 7
Vegahiti : 3,4°
kl. 22 6,2°   SV 2
Mesti vindur : 3 / 6
Vegahiti : 3,2°
kl. 21 6,2°   V 2
Mesti vindur : 2 / 5
Vegahiti : 2,7°
kl. 20 5,2°   NA 2
Mesti vindur : 5 / 9
Vegahiti : 2,4°
kl. 19 4,4°   NV 4
Mesti vindur : 4 / 6
Vegahiti : 2,4°
kl. 18 4,9°   SSV 4
Mesti vindur : 7 / 10
Vegahiti : 2,4°
kl. 17 4,2°   V 7
Mesti vindur : 7 / 10
Vegahiti : 2,4°
kl. 16 3,9°   VSV 4
Mesti vindur : 5 / 7
Vegahiti : 2,6°
kl. 15 4,4°   SV 3
Mesti vindur : 4 / 6
Vegahiti : 2,7°
kl. 14 4,3°   SV 3
Mesti vindur : 4 / 9
Vegahiti : 1,9°
kl. 13 4,4°   SV 4
Mesti vindur : 4 / 8
Vegahiti : 0,7°
kl. 12 3,8°   V 4
Mesti vindur : 5 / 8
Vegahiti : 0,2°
kl. 11 3,4°   V 6
Mesti vindur : 6 / 10
Vegahiti : -0,2°
kl. 10 2,8°   V 4
Mesti vindur : 6 / 10
Vegahiti : -0,5°
kl. 09 2,4°   V 6
Mesti vindur : 7 / 10
Vegahiti : -0,7°
kl. 08 2,1°   VSV 4
Mesti vindur : 4 / 7
Vegahiti : -0,7°