Athuganir - Kambaskriður

fim. 28.09
kl. 08 6,7°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 5,8°
kl. 07 6,6°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 5,8°
kl. 06 6,1°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,0°
kl. 05 6,9°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,2°
kl. 04 6,6°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,4°
kl. 03 6,5°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,4°
kl. 02 6,4°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,5°
kl. 01 6,5°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,7°
kl. 00 6,5°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,7°
mið. 27.09
kl. 23 6,4°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,9°
kl. 22 6,2°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 7,5°
kl. 21 6,3°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 7,9°
kl. 20 6,4°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 8,3°
kl. 19 6,5°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 9,0°
kl. 18 6,9°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 10,0°
kl. 17 7,2°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 11,2°
kl. 16 7,7°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 13,4°
kl. 15 9,2°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 13,0°
kl. 14 9,9°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 11,8°
kl. 13 8,8°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 10,6°
kl. 12 8,6°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 9,0°
kl. 11 7,2°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 7,9°
kl. 10 6,9°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 7,2°
kl. 09 6,8°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,5°
kl. 08 6,6°   Logn
Mesti vindur : 0 / 0
Vegahiti : 6,1°