Laus störf

Öflugir leiðtogar fyrir þrjú ný svið á Veðurstofu Íslands

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir leiðtogum í störf framkvæmdastjóra þriggja nýrra sviða

Sviðin þrjú eru hluti af breyttu skipulagi Veðurstofunnar þar sem til verða tvö ný kjarnasvið, annarsvegar athugana- og upplýsingatæknisvið og hins vegar þjónustu- og rannsóknarsvið. Að auki verður til stoðsvið fjármála og reksturs.

Allt ytra umhverfi Veðurstofunnar einkennist af vaxandi áskorunum, allt frá tækniþróun og kröfum samfélagsins um aukna þjónustu til áskorana vegna loftslagsbreytinga. Með nýju skipulagi verður Veðurstofan betur í stakk búin til að takast á við þessar áskoranir.

Um er að ræða þrjár nýjar stöður framkvæmdastjóra sem bjóða upp á spennandi og krefjandi verkefni í að efla þjónustu við samfélagið og byggja upp hátækniumhverfi þar sem viðfangsefnið er síbreytileg náttúra Íslands.

Framkvæmdastjóri þjónustu- og rannsóknasviðs

Á þjónustu og rannsóknasviði er þekkingaröflun, rannsóknir, veðurþjónusta, spár, náttúruvárvöktun og miðlun upplýsinga samþætt á einu sviði. Nýr framkvæmdastjóri mun leiða vinnu við mótun þjónustustefnu Veðurstofunnar og innleiðingu hennar. Framkvæmdastjórinn ber m.a. ábyrgð á forgangsröðun verkefna og samþættingu verkefnavinnu sviðsins ásamt því að bera heildar ábyrgð á því að Veðurstofan sinni lögbundinni og samningsbundinni þjónustu og rannsóknum. Er jafnframt fulltrúi Veðurstofunnar í erlendu samstarfi og samvinnu er víkur að þjónustu og rannsóknum.

Hluti af menntunar- og hæfniskröfum:

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og er framhaldsmenntun nauðsynleg. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka og farsæla stjórnunarreynslu og reynslu af stefnumótun, áætlunargerð, verkstýringu og innleiðingu breytinga. Gerð er krafa um framúrskarandi samskiptafærni og hæfni til að ná árangri í samvinnu við stjórnvöld og hagaðila og þvert á starfseiningar stofununarinnar.

Sjá upplýsingar um starfið á vefsíðu Hagvangs

 

Framkvæmdastjóri athugana- og upplýsingatæknisviðs

Á nýju sviði er verið að samþætta gagnasöfnun Veðurstofunnar, rekstur á mælitækjum og búnaði sem staðsettur er víða um land, rekstur og viðhald upplýsingatækniinnviða og rekstur og þróun á upplýsingatækni. Hlutverk framkvæmdastjóra athugana- og upplýsingatæknisviðs er að leiða uppbyggingu, þróun og rekstur tækniinnviða og ber hann ábyrgð á að tryggja virkni og viðhald tækniinnviða þannig að þeir uppfylli  innri og ytri þarfir og kröfur um öryggi.  Er jafnframt fulltrúi Veðurstofunnar í erlendu samstarfi og samvinnu er víkur að innviðum.

Hluti af menntunar- og hæfniskröfum:

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og er framhaldsmenntun æskileg. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka og farsæla stjórnunarreynslu og haldgóða reynslu af breytingarstjórnun. Gerð er krafa um farsæla reynslu af stefnumótun, áætlunargerð, verkstýringu og innleiðingu breytinga. Viðkomandi þarf að hafa haldgóða innsýn í tækniumhverfi og þau tækifæri og áskoranir sem tengjast fjórðu iðnbyltingunni.

Sjá upplýsingar um starfið á vefsíðu Hagvangs

 

Framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs

Fjármála- og rekstrarsvið er nýtt stoðsvið sem sinnir verkefnum á sviði fjármála, reksturs fasteigna, notendaþjónustu tölvumála, skjalamála og margskonar innri þjónustu fyrir starfsmenn. Nýr framkvæmdastjóri gegnir veigamiklu hlutverki við að leiða stofnunina inn i nútímalegri umgjörð fyrir verkefna-, rekstrar- og fjárfestingaráætlanir i stofnunarinnar og skapa skilvirkt umhverfi fyrir aðra stjórnendur sem hafa rekstrarlega ábyrgð innan Veðurstofunnar.

Hluti af menntunar- og hæfniskröfum:

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og er framhaldsmenntun æskileg. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka og farsæla stjórnunarreynslu og reynslu af stefnumótun, áætlunargerð, verkstýringu og innleiðingu breytinga. Gerð er krafa um reynslu af umsjón með fjármálum, ferli áætlanagerðar og eftirfylgni. Gerð er krafa um framúrskarandi samskiptafærni og hæfni til að ná árangri í samvinnu við stjórnvöld og hagaðila og þvert á starfseiningar stofununarinnar

Sjá upplýsingar um starfið á vefsíðu HagvangsUmsóknir eru fylltar út á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is en þar eru jafnframt nánari upplýsingar um störfin. Tengiliðir eru Inga S. Arnardóttir (inga@hagvangur) og Geirlaug Jóhannsdóttir (geirlaug@hagvangur.is)

Umsóknarfrestur er til og með 3. október, nk.

Aðrir tengdir vefirÞetta vefsvæði byggir á Eplica