Þjónusta

Þjónusta Veðurstofu Íslands

„Veðurstofa Íslands gerir veðurspár fyrir Ísland og skilgreind hafsvæði umhverfis landið og sendir út sérstakar viðvaranir um yfirvofandi óveður. Einnig sér stofnunin um flugveðurþjónustu á flugvöllum og á flugleiðum í samræmi við óskir flugmálayfirvalda og samkvæmt alþjóðlegum reglum og samþykktum.“ (Úr reglugerð um starfsemi Veðurstofu Íslands nr. 367/1996.)

Stofnunin vaktar hættu á snjóflóðum, vatnsflóðum, aurskriðum, jarðskjálftum, eldgosum, hlaupum, sjávarflóðum og ísingu, svo og hafísútbreiðslu og sendir út viðvaranir og upplýsingar til að draga úr hættu á manntjóni og öðrum skaða.

„Stofnunin veitir almenningi, atvinnulífi og stjórnvöldum ráðgjöf og þjónustu þar sem sérþekking hennar kemur að notum s.s. vegna skipulagsmála, mannvirkjagerðar, ofanflóðavarna og áætlanagerðar.“ (Úr reglugerð um starfsemi Veðurstofu Íslands nr. 367/1996.)

Grunnþjónusta

„Veðurstofa Íslands skal inna af hendi grunnþjónustu með því að:

  • veita öryggisþjónustu vegna veðurs á landi, í lofti og á legi;
  • miðla rauntímagögnum og sjá um að gerðar séu almennar veðurspár eins og þær eru skilgreindar á hverjum tíma fyrir Ísland og umhverfi þess;
  • veita veðurþjónustu fyrir flugvelli og flugumferð í samræmi við lög, fyrirmæli stjórnvalda og samkvæmt alþjóðlegum reglum og samþykktum;
  • veita öryggisþjónustu vegna veðurtengdra þátta; e. veita aðra þá grunnþjónustu sem ráðherra ákveður eða samið er um í alþjóðlegum samningum.“ (Lög um veðurþjónustu nr. 142/2004, 6. gr.)

Viðvaranir

„Veðurstofu Íslands er skylt að gefa út viðvaranir um yfirvofandi hættu af völdum veðurs og veðurtengdra þátta eftir því sem tilefni er til hverju sinni og í samræmi við alþjóðlegar viðmiðanir.“ (Lög um veðurþjónustu nr. 142/2004, úr 9. gr.)

„Stofnunin annast gerð hættumats vegna snjóflóðahættu og hættu á jarðskjálftum auk hættumats á hverri þeirri náttúruvá sem stofnuninni er ætlað að vakta.“ (Úr reglugerð 367/1996 um Veðurstofu Íslands, 4. gr.)

Stofnunin sendir út viðvaranir um yfirvofandi hættu bæði til almennings og almannavarnayfirvalda. Veðurstofa Íslands skal m.a., að höfðu samráði við lögreglustjóra og almannavarnanefnd, gefa út viðvörun um staðbundna snjóflóðahættu og lýsa yfir hættuástandi. Skal fólk þá flytja eða það flutt á brott úr öllu húsnæði á svæði eða svæðum, sem tilgreind skulu í viðvörun Veðurstofunnar, í samræmi við gildandi neyðaráætlun. Þetta þjónustuhlutverk Veðurstofunnar á sér ekki hliðstæðu, að því best er vitað um verkefni veðurstofa í heiminum.

Gagnaaðgengi

Veðurstofan veitir almenningi opið aðgengi að gögnum eftir því sem við verður komið.

Vottorð

Veðurvottorð eru oft notuð í bæði einkamálum og sakamálum alls konar. Algengast er að um tryggingatengda atburði sé að ræða. Veðurstofan gefur út vottorð um veðurathuganir og veðurspár. Þessi þjónusta er gjaldskyld. Greitt er grunngjald, en auk þessa er lagt á viðbótargjald eftir umfangi vottorðsins. Fyrirspurnir og beiðnir um veðurvottorð skal senda á netfangið: fyrirspurnir (hjá) vedur.is og skal þá fylgja nafn, heimilisfang og kennitala beiðanda.

Vindrósir

Vindafar getur verið staðbundið og áhugavert að þekkja vindafar á ákveðnu svæði. Hjá Veðurstofu Íslands er hægt að kaupa vindrósir sem lýsa tíðni vindátta á ákveðnum stað. Beiðni skal senda á netfangið fyrirspurnir (hjá) vedur.is. Gjald fyrir venjulega einfalda vindrós er kr. 7.000 en sé viðbótarvinnu þörf er innheimt sérstaklega fyrir hana skv. gjaldskrá fyrir tímavinnu.

Sérþjónusta

Veðurstofa Íslands veitir margs konar sérþjónustu, bæði veðurfræðilega og á sviði jarðvísindalegra verkefna sem eru á forræði stofnunarinnar. Stofnunin annast stakar rennslismælingar og rekstur vatnshæðarmæla með tilheyrandi síritum víða um land. Þessi sérþjónusta er að jafnaði veitt gegn greiðslu. Til þessarar þjónustu telst margs konar ráðgjöf, úrvinnsla, uppsetning og rekstur mæla og mælistöðva, hættumat vegna náttúruhamfara, umsagnir, t.d. vegna umhverfismats o.fl. Þegar um er að ræða þjónustu á samkeppnismarkaði er hún veitt á forsendum jafnræðis gagnvart einkareknum fyrirtækjum og öðrum ríkisveðurstofum á Evrópska efnahagssvæðinu. Gögn í eigu stofnunarinnar eru ekki seld nema sem nemur afhendingarkostnaði.

Stofnunin veitir svokallaða iframe-þjónustu og XML-þjónustu við afhendingu veðurgagna. Veðurstofan annast mengunarmælingar, bæði vegna eigin rannsókna og vegna þjónustu við alþjóðastofnanir og erlenda háskóla sem vilja safna gögnum hér á landi.

Vottun

Uppfærðar upplýsingar um vottun er að finna á sérstakri vefsíðu.

Eldri upplýsingar um vottun

Öll veðurspástarfsemin var gæðavottuð í júní 2007 af bresku gæðavottunarstofnuninni BSI samkvæmt alþjóðlega gæðastaðlinum ISO 9001. Hálfu ári fyrr var veðurþjónusta við flugið gæðavottuð. Leggur stofnunin áherslu á að öll þjónusta lúti skilgreindum og skilvirkum verkferlum og að veðurþjónustan uppfylli þær gæðakröfur sem til hennar eru gerðar. Reglubundnar mælingar á gæðum veðurspáa er hluti af þeirri viðleitni.

Þá voru vatnamælingar, jarðváreftirlit og ofanflóðavöktun gæðavottuð í júní 2012. Nýtt vottunarskjal var gefið út í kjölfarið. Markmið Veðurstofunnar er að gæðavottun taki til allar starfsemi stofnunarinnar 2016.


Nýjar fréttir

Engin merki um að hægt hafi á kvikusöfnun

Uppfært 24. maí 2024 kl. 15.20

Það hafa mælst um 140 skjálftar í kringum kvikuganginn síðustu tvo sólahringa, allir undir 2,0 að stærð. Skjálftarnir voru flestir á svæðunum milli Stóra-Skógfells og Hagafells annars vegar og sunnan Þorbjarnar hins vegar. Í dag hafa mælst færri skjálftar á svæðinu miðað við undanfarna daga. Það er vegna hvassviðris sem hefur áhrif á næmni jarðskjálftamæla til þess að nema allra minnstu skjálftana.

Aflögunargögn sýna að landris við Svartsengi heldur stöðugt áfram. Það bendir til þess að kvika  heldur áfram að safnast fyrir undir Svartsengi. Líkanreikningar áætla að um 18 milljón rúmmetrar af kviku hafa bæst þar við frá 16. mars þegar síðasta eldgos hófst.

Lesa meira

Vorþing um svæðisbundnar langtímaspár á norðurslóðum

Dagana 22. og 23. maí fer fram þrettándi samráðsfundur um veðurfarshorfur á norðurslóðum (Arctic Climate Forum 13, ACF13). Fundurinn er á vegum Arctic Regional Climate Network (ArcRCC-N) en gestgjafinn þetta vorið er Veðurstofa Íslands, í samstarfi við Alþjóðaveðurmálastofnunina (WMO).  Samráðsfundurinn fer fram í netheimum og er opinn öllum þeim sem skrá sig. Lesa meira

Rannsóknir á eldfjöllum efldust við undirritun EES samningsins fyrir 30 árum

Árið 2024 eru 30 ár síðan samningur Evrópska efnahagssvæðisins (EES) var undirritaður sem veitti Íslandi meðal annars aðgang að innri markaði Evrópusambandsins og aukin tækifæri til samstarfs í Evrópu. Ísland á aðild að fjölmörgum samstarfsáætlunum Evrópusambandsins í gegnum EES samninginn. Þessar áætlanir bjóða upp á tækifæri til samstarfs á fjölmörgum sviðum og hefur hver sínar áherslur og markmið. Veðurstofa Íslands hefur tekið þátt í fjölmörgum slíkum verkefnum. Eitt af stærri samstarfsverkefnum sem stofnunin hefur tekið þátt í og jafnframt leitt er verkefnið EUROVOLC (2018-2021). Verkefnið miðaði að samstarfi og samtengingu evrópskra eldfjallaeftirlits- og rannsóknarstofnanna.

Lesa meira

Tíðarfar í apríl 2024

Apríl var kaldur um allt land, einkum á Norður- og Austurlandi. Óvenjuþurrt var í mánuðinum víða um land að undanskildu norðausturhorni landsins. Þar var tiltölulega snjóþungt fram eftir mánuði og töluvert um samgöngutruflanir. Mjög sólríkt var í Reykjavík. Lesa meira

Síðasti vetrardagur er í dag

Íslenski veturinn, frá fyrsta vetrardegi 28. október 2023 til og með 24. apríl 2024 var kaldur. Meðalhiti á landsvísu var -0,2 stig sem er, -1,2 stigum undir meðallagi síðustu tíu ára. Íslenski veturinn hefur ekki verið eins kaldur síðan veturinn 1998-99. Að tiltölu var kaldara á norðanverðu landinu. En veður var almennt gott. Það var hægviðrasamt og illviðri tiltölulega fátíð. Veturinn var óvenjulega þurr og sólríkur suðvestanlands og er veturinn sá sólríkasti í Reykjavík frá upphafi mælinga.

Lesa meira
Aðrir tengdir vefirÞetta vefsvæði byggir á Eplica